Xerador de prezos da construción.

Xerador de Prezos.

España

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Em português

En français

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


Con obxecto de facilitar ós seus colexiados o cumplimento das normas sobre a redacción de proxectos e a dirección de obras de edificación, o Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid mantén actualizada unha recopilación de normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra, tanto de ámbito nacional como específica de la Comunidad de Madrid.
Coma resultado do convenio de colaboración entre o COAM e CYPE Ingenieros, esta recopilación de Normativa inclúese no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros sen custe para os colexiados do COAM que, ademáis, podrán utilizar gratuitamente o Xerador de Prezos como ferramenta de consulta.